Follow by Email

יום שלישי, 29 בינואר 2013


תת קרקע

ובלילות
חופר בי העצב מחילות
מזדחל לתוכן ואורב לי בפינות אפלות
עת אחלוף על פניהן בתמימות
יסתער וינעץ בי טלפיו המטונפות
המחילות המכילותיום שלישי, 18 בספטמבר 2012


הרוח בהמייתה,

העלים באיוושתם,

התנים בייללם,

הלילה בשתיקתו.