Follow by Email

יום שני, 7 בנובמבר 2011

במעגל נחוגה

לעיתים מעגל קארמתי נסגר בהצלה ממוות.
לעיתים הוא נסגר ב-"היי אדוני, שכחת את הכרוב שלך"

יום שלישי, 1 בנובמבר 2011

לעיתים הקול הפנימי שלי מדבר במבטא רוסי. אני חושבת שזה מתוך אסוציאציות של אסרטיביות.