Follow by Email

יום שלישי, 18 בספטמבר 2012


הרוח בהמייתה,

העלים באיוושתם,

התנים בייללם,

הלילה בשתיקתו.

יום שבת, 21 באפריל 2012

געגועים 3

כל הציפורים
שהיו לי בראש

עפו

לפני שהספקתי לצייר אותן

יום רביעי, 15 בפברואר 2012

יום ראשון, 22 בינואר 2012

געגועים


רוצה לחזור ולהיות הבחורה הזקופה והגאה שמעולם לא הייתי.

יום שבת, 14 בינואר 2012

יום שני, 2 בינואר 2012

ALT SHIFT

לפעמים אני יושבת וכותבת
שקועה על שולחן העבודה
ופתאום מרגישה שאני בעיר אחרת
או בתוך ספר של הרוקי מורקמי.

יש לי תחושה של ספריה גדולה
ותחושת היכרות עם אנשים
שאינם קיימים למיטב ידיעתי.
ויש לי עיסוקים, כיוון ומטרה
שבכלל לא קיימים כרגע.

אולי התודעה שלי עושה שיפטינג אל חיים או פוטנציאל חיים אחר.